13.2.2015Mediální linč dvou mladíků aneb (ne)objektivita českých médií

Dne 11.prosince 2014 proběhla takřka všemi komunikačními kanály českých médii zpráva, že dva muži napadli v Praze policistu, respektive na mnoha místech to bylo dokonce prezentováno tak, že mladíci dostali, co si zasloužili. Je dobré se zamyslet nad celkovým charakterem prezentované zprávy a nad samotným skutkovým stavem, který lze z pouhých článků a zpráv vyčíst. Ve spojitosti s informacemi, které z vyšetřování případu máme, lze pochybovat o všem v médiích řečeném. Dle mého názoru česká média vyvozují z incidentu předčasné a myslé závěry, respektive záměrně sdělují pokroucené informace, aby přinesli co nejatraktivnější zpravodajství, a tím tak v druhém sledu podněcují občany k nenávisti vůči mladíkům.

Současně média heroizují policistu a staví ho do pozice napadeného, který se stal objetí opilých útočníků. Je však z dostupných videozáznamů incidentu jasné, že policista k mladíkům přistoupil jako první a strčil do jednoho z mladíků, čímž započal přímou potyčku v rovině násilí. Mladíci údajně policistu vyprovokovali hrubými nadávkami a střetnutím se na ulici. Zajisté došlo k střetnutí mladíka a policisty, kdy do sebe oba na ulici narazili, protože byli v té době  pod vlivem alkoholu, ale mladíci na policistu nijak verbálně neútočili. Mladíci sice komentovali situaci, ale neměli zájem na tom, aby došlo k nějakému incidentu. V žádném případě pak policistu neznali, jak se uvádí v médiích, to je pouze veřejnosti poskytnutá nepravdivá informace. Policistou by měla být osoba školená na krizové a vypjaté situace a měl by je být schopen s rozvážností řešit a uklidnit, nic takového se však nestalo. Policista se neuržel na uzdě a horkokrevně se po mladících vrhnul, zatímco měl danou situaci přejít třeba tím, že si mladíků nevšímal. Společnost automaticky nahlíží na mladíky i v tomto případě jako na agresory, což je naprosto nepřiměřeně vyeskalovaná situace v neprospěch mladíků a utváří jim tak špatný mediální obraz. Zde je bezpochyby ten, kdo pochybil, policista, neboť nejenomže vyprovokoval přímou potyčku účastníků, ale také použil nepřiměřené síly, když na mladíky vytáhl teleskopický obušek, když měl u sebe pepřový sprej, který tedy měl použít přednostně.

Policista mladíky několikrát udeřil teleskopickým obuškem do hlavy, čímž jim mohl způsobit i smrtelná zranění. Nelze se divit, že se mladíci zákroku bránili a obušek policistovi sebrali. Z videozáznamu je pak vidět, že policistu obuškem nenapadli, ale drželi si ho tím od těla, resp. bránili se jím, zatímco jeden z nich volal na linku policie o pomoc. Oba mladíci tímto brutálním zásahem policisty urtpěly vážná zranění hlavy, protože proti nim použil teleskopického obušku, kterým jej policista několikrát udeřil do hlavy. Jedná se v daném případě o napadení mladíků policistou, který jim způsobil vážná zranění. Takovémuto bezohlednému napadení policisty nelze přivírat oči.   

Média by měla více dostát svému účelu a objektivně informovat o událostech. Posluchači a čtenáři by pak měli přijímat dané informace kriticky a nepodléhat každé zprávě, která jem u sdělována. Policista pak svým kolegům podal pro sebe vhodnou výpověď o nastalých událostech, a ti jej následně kryjí a podávají médiím i skrze tiskové zprávy zavádějící indfrmace.

Sami události posuďte na následujících odkazech idnes a blesku

 

 

zpět na přehled aktualit