Často kladené otázky

Policista versus strážník

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

zobrazit odpovědi Stížnost

zobrazit odpovědi Trestní oznámení

zobrazit odpovědi Žaloba k soudu

zobrazit odpovědi Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění

 

Záleží na tom, jestli žádáte o náhradu škody nebo o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Samozřejmě vám nic nebrání v tom, abyste v jedné žádosti nárokovali obé.

A. Pokud žádáte o náhradu škody, můžete požadovat tzv. skutečnou škodu a ušlý zisk. Skutečná škoda označuje to, o co se váš majetek fakticky snížil, znehodnotil (zničil, ztratil), zatímco ušlý zisk představuje to, co jste mohli nabýt, kdyby nedošlo k poškození vašeho majetku. Škoda se hradí přednostně v penězích, jen pokud by to bylo možné a účelné, hradila by se uvedení do původního stavu (tj. například opravou poškozené věci).

B. Pokud vám vznikla nemajetková újma, můžete požadovat předně přiznání a omluvu policie či obecní policie. Pokud by vám to ale nestačilo a pokud by vaši újmu nebylo možné nahradit jinak, můžete žádat i o přiměřené zadostiučinění v penězích. Výši této finanční kompenzace si určujete sami; je ale samozřejmě na státu (obci), jestli vám ji přizná celou, částečně nebo vůbec. Jiným způsobem, jak odškodnit nemajetkovou újmu, může být například uveřejnění omluvy policie nebo obecní policie v novinách, případně v místních médiích - to může být účelné třeba v případě, že policisté nebo strážníci svým jednáním veřejně poškodili vaši pověst.

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost