Často kladené otázky

Policista versus strážník

zobrazit odpovědi Policie ČR a obecní policie

zobrazit odpovědi Úkoly policie

zobrazit odpovědi Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

 

Požadavky na výkon policejního povolání stanovuje zákon.

Policista musí:

  • být občanem ČR,
  • být starší 18 let,
  • mít alespoň středoškolské vzdělání s maturitou,
  • být bezúhonný (tj. nedopustit se trestného jednání ani správního deliktu, jak určuje zákon, nebýt závislý na alkoholu apod.),
  • být fyzicky způsobilý (tělesně zdatný) k výkonu své služby, stejně jako způsobilý zdravotně a osobnostně (tedy po psychologické stránce),
  • nebýt členem politické strany ani hnutí,
  • nevykonávat výdělečnou činnost a nebýt ani zapojený do podnikání, jak vyžaduje zákon.

zobrazit odpovědi Základní povinnosti policistů a strážníků

zobrazit odpovědi "Speciální" policisté a podobné profese

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost