Často kladené otázky

Policista versus strážník

zobrazit odpovědi Policie ČR a obecní policie

zobrazit odpovědi Úkoly policie

zobrazit odpovědi Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

 

Požadavky na výkon povolání strážníka obecní policie stanovuje zákon.

Strážník obecní policie musí:

  • být občanem ČR,
  • být starší 21 let,
  • mít alespoň středoškolské vzdělání s maturitou,
  • být bezúhonný (podmínky pro bezúhonnost u strážníků jsou mírnější než u policistů),
  • být spolehlivý (tedy nedopustit se opakovaně "nedovolených" přestupků - těchto přestupků je naopak pro strážníky více než pro policisty),
  • být zdravotně způsobilý a
  • mít osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (zahrnují znalosti právních předpisů a základů kriminalistiky, úspěšné absolvování výcviku k používání služební zbraně, donucovacích prostředků a dalších oprávnění) - toto osvědčení platí na tři roky.

zobrazit odpovědi Základní povinnosti policistů a strážníků

zobrazit odpovědi "Speciální" policisté a podobné profese

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost