Často kladené otázky

Policista versus strážník

zobrazit odpovědi Policie ČR a obecní policie

zobrazit odpovědi Úkoly policie

zobrazit odpovědi Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

  Co si ke mně může dovolit občanský zaměstnanec Policie ČR a co jen policista?

Občanští zaměstnanci mají užší pravomoci než policisté. Proto tam, kde zákon stanovuje, že něco činí policie, může takovou aktivitu vykonávat jak občanský zaměstnanec, tak policista. Často ale zákon výslovně určuje, že nějaké právo nebo povinnost náleží jen policistům. Takové činnosti pak občanští zaměstnanci vykonávat nemohou.

Například: Jen policisté mohou provádět zákroky - tedy používat i sílu, zbraně a donucovací prostředky - zatímco ostatní úkony mohou běžně vykonávat jak policisté, tak občanští zaměstnanci v pracovní době. Kupříkladu i policista, i občanský zaměstnanec s vámi mohou sepsat záznam o podání vysvětlení.

zobrazit odpovědi Základní povinnosti policistů a strážníků

zobrazit odpovědi "Speciální" policisté a podobné profese

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost