Často kladené otázky

Policista versus strážník

zobrazit odpovědi Policie ČR a obecní policie

zobrazit odpovědi Úkoly policie

zobrazit odpovědi Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

zobrazit odpovědi Základní povinnosti policistů a strážníků

 

Povinnost zdvořilosti znamená, že by s vámi policisté i strážníci měli vždy jednat slušně, s úctou k vaší osobnosti, důstojnosti, cti. Neměli by vám například tykat a neměli by se chovat diskriminačně. Měli by respektovat rovnost všech lidí bez rozdílu.

Při takovém jednání totiž policisté a strážníci neprojevují úctu jen k vám, ale vlastně i ke svému povolání; podporují tak vážnost, důstojnost a respekt ve společnosti pro všechny své kolegy.

zobrazit odpovědi "Speciální" policisté a podobné profese

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost