Často kladené otázky

Policista versus strážník

zobrazit odpovědi Policie ČR a obecní policie

zobrazit odpovědi Úkoly policie

zobrazit odpovědi Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

zobrazit odpovědi Základní povinnosti policistů a strážníků

 

Nejzákladnější pravidlo pro chování policistů a strážníků jako představitelů státní moci - oproti občanům - říká:

"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví."

A naopak pro občany platí: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."

To znamená, že vy jako občan se můžete chovat, jak chcete, pokud neporušujete zákon. Zákon tedy stanovuje meze pro vaše chování, které nesmíte překročit. Pro státní úřady, instituce a jiné orgány státu - včetně policistů nebo strážníků - ale platí úplný opak: mohou činit jen to, co jim zákon výslovně povolí a umožní. Každé jejich jednání jednání musí mít oporu v zákoně.

Tyto zásady jsou potvrzeny hned na úvod našich nejdůležitějších právních předpisů: Ústavy České republiky (čl. 2 odst. 3 a 4) a Listiny základních práv a svobod (čl. 2 odst. 2 a 3).

zobrazit odpovědi "Speciální" policisté a podobné profese

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost