Často kladené otázky

Policista versus strážník

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

zobrazit odpovědi Postup při pořádání shromáždění

zobrazit odpovědi Práva a povinnosti organizátora a účastníka

zobrazit odpovědi Omezení shromažďovacího práva: rozpuštění a zákaz

 

Pokud nastala některá ze situací uvedených výše, kdy je možné shromáždění rozpustit, reaguje na to předně zástupce úřadu přítomný na místě:

  1. Nejprve vyzve svolavatele, aby shromáždění sám neprodleně ukončil.
  2. Pokud tak svolavatel neučiní, zástupce úřadu sám sdělí účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno. - Toto sdělení musí být srozumitelné a zřetelné, tak aby se s ním všichni účastníci mohli seznámit. Musí obsahovat i důvody k rozpuštění shromáždění.
  3. Zároveň zástupce úřadu účastníky vyzve, aby se pokojně rozešli. - Přitom je upozorní i na následky neuposlechnutí této výzvy (zejména možný zákrok policie).
  4. Pokud se tak nestane, může si zástupce úřadu přizvat na pomoc Policii ČR, aby shromáždění rozpustila (i za pomocí donucovacích prostředků).

Pokud by nastala situace, kdy je třeba shromáždění rozpustit, ale na místě by se zrovna nenacházel žádný zástupce úřadu, mohl by místo něj stejným způsobem jednat příslušník Policie ČR.

Pokud se účastníci rozpuštěného shromáždění sami pokojně nerozejdou, může dojít k zákroku policie (bod 3), až když tak rozhodne zástupce úřadu. V nepřítomnosti zástupce, kdy by policie zasáhla bez jeho rozhodnutí, musela by alespoň následně úřad o provedeném zákroku vyrozumět.

Pokud policie zakročuje k rozpuštění shromáždění, jedná se zpravidla o tzv. zákrok pod jednotným velením. O postupu policistů a použití donucovacích prostředků potom nerozhodují jednotliví policisté, ale velitel zásahu (nebo jeho nadřízený). Ten za něj také nese odpovědnost.

Zásah policie by v každém případě měl být přiměřený. Ze strany policistů by nemělo docházet ke zbytečnému násilí.

zobrazit odpovědi Obrana proti nezákonnému omezení shromažďovacího práva

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost