Často kladené otázky

Policista versus strážník

Pravomoci policistů a strážníků

Použití síly a omezení osobní svobody

Demonstrace, mítinky a pochody

Policie a oběti domácího násilí, řidiči a fotbaloví fanoušci

Soukromí a ochrana osobních údajů

zobrazit odpovědi Osobní údaje

zobrazit odpovědi Získávání osobních údajů

zobrazit odpovědi Zpracovávání osobních údajů

zobrazit odpovědi Zneužití osobních údajů

zobrazit odpovědi Žádost o informace

 

Přijde na to, kdy o to žádáte a o jaký postih se jedná.

Co se týče trestního řízení, tak podle zákona o svobodném přístupu k informacím určitě nelze poskytnout informaci o probíhajícím trestním řízení. O informování veřejnosti ale hovoří i trestní řád, který počítá se sdělováním některých údajů prostřednictvím sdělovacích prostředků. V žádném případě tím však nesmí být ohroženo objasnění skutečností, které jsou důležité pro trestní řízení, o osobách zúčastněných na trestním řízení nesmí být zveřejněny údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a zejména tak nesmí dojít k porušení základního principu presumpce neviny. V přípravném řízení, tedy než je podána obžaloba a věc se dostává před soud, nesmí být zveřejněny informace, které by umožnily zjistit totožnost obviněného (podezřelého), poškozeného, zúčastněné osoby nebo svědka. Takové údaje by mohly být veřejnosti odhaleny jenom v případě (a v nezbytném rozsahu), že by to bylo nutné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení. Nicméně po skončení trestního řízení již můžete žádat informaci o postihu policisty - můžete si totiž vyžádat rozsudek soudu v konkrétní věci.

Jinak je tomu v případě kázeňského (disciplinárního) řízení s policistou nebo strážníkem. Pro tyto případy není speciální úprava, jako je v trestním řádu. Proto je třeba zvažovat dva obecné aspekty takové situace: jednak povinnost poskytovat informace a jednat povinnost chránit osobní údaje dotčené osoby. Proto můžete žádat o obecnou informaci o potrestání konkrétního policisty či strážníka, ovšem bez jeho souhlasu už vám nemohou být sděleny jeho osobní údaje, informace o snížení příjmu apod.

zobrazit odpovědi Pořizování fotografií a videozáznamů policistů a strážníků

Nezákonné jednání policistů a strážníků

Korupce policistů a jak s ní bojovat

Vyřizování stížností jako příležitost