Manuál

Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem

 

Vzory podání

Stížnost na policistu

Opakovaná stížnost na policistu

Stížnost na strážníka

Trestní oznámení na policistu

Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění za újmu způsobenou policií

Oznámení o konání shromáždění

Námitky proti rozpuštění shromáždění

Žádost o informace o osobních údajích

Žádost o informace

 

Právní předpisy

Aktuální znění všech předpisů najdete na Portálu veřejné správy České repuliky, v sekci Vyhledávání v zákonech.

Mezi nejdůležitější předpisy policejního práva patří:

Mezi nejdůležitější předpisy českého práva vůbec patří: