Korupce policistů a jak s ní bojovat

Korupce obecně je občany České republiky považována za jeden z nejzávažnějších společenských problémů. Problematika korupce mezi příslušníky Policie ČR je o to více alarmující, že právě policisté by měli být těmi, kdo korupci odhalují a pomáhá ji odstraňovat a ne se na ní podílí. Vyšetřování trestné činnosti policistů patří do působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která od roku 2012 nahradila Inspekci Policie ČR. Dle našeho mínění však GIBS nedostatečně plní svou úlohu nezávislého orgánu, který by měl účinným, transparentním a důvěryhodným způsobem vyšetřovat trestnou činnost policistů. Právě proto je o to důležitější, aby se do boje proti korupci v řadách Policie zapojila i občanská veřejnost a to způsobem o něco aktivnějším, než je jenom nadávání u piva a psaní statusů na facebooku.

 

Prvním a nejjednodušším krokem, který může udělat každý z nás je především vůbec se nezapojovat do korupčního jednání, tedy nesnažit se vlastní záležitosti řešit úplatky a nepřijímat nabízené výhody ze strany policistů. Bohužel, pouze korektní a morální jednání v boji proti korupci nestačí a někdy je zapotřebí udělat větší a častokrát mnohem náročnější krok. Je nezbytné dát jasným způsobem najevo, že pokřivená morálka, dle které ten, kdo odmítá úplatky je považován za hlupáka a ten kdo korupci oznámí za zrádce, je špatná.