Nezákonné jednání policistů a strážníků

aneb jak se bránit proti útokům policie

Je určité dobré vědět, jaké jsou pravomoci policistů a strážníků, a naopak jaká práva a povinnosti náleží vám jako adresátům jejich pokynů. Takové znalosti by vám však byly málo platné, pokud byste se neuměli bránit proti případnému protiprávnímu jednání policistů a strážníků. V této sekci – na rozdíl od těch předchozích – vám tedy neshrneme, co všechno musí policisté a strážníci dodržovat, ale naopak vám představíme možnosti co dělat, když své pravomoci překročí nebo jinak poruší.

Ostatně právě když využijete těchto možností, tak policii nejlépe upozorníte na nedostatky v jejím postupu. Tím zároveň můžete přispět k jejímu zlepšení a k vyvarování se takových chyb do budoucna.

Základní prostředky obrany proti prohřeškům policistů a strážníků jsou:

  • stížnost nadřízenému
  • trestní oznámení
  • žaloba k soudu
  • žádost o náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění.