Trestní oznámení

Někdy se policisté i strážníci mohou dopustit tak velkého excesu, že jejich jednání představuje trestný čin. V takovém případě je namístě podat trestní oznámení, neboli slovy trestního řádu "oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin". Takové oznámení můžete učinit písemně - "papírově" i elektronikcy - i ústně přímo na pracovišti Generální inspekce bezpečnostních sborů, na státním zastupitelství či na služebně Policie ČR. Trestní oznámení můžete podat i anonymně.

Trestné činy policistů vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Trestné činy strážníků vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Policie České republiky.

Dozor nad činností obou sborů v trestním řízení provádí státní zastupitelství.

Co uvést v trestním oznámení

Ve svém trestním oznámení byste předně měli co nejpodrobněji popsat, co se vlastně stalo, v čem spatřujete možný trestný čin. Pojmenování konkrétního trestného činu (tak jak je stanoveno trestním zákoníkem) uvádět nemusíte, ale samozřejmě můžete. Vyličte všechny podrobnosti - kde a kdy k oznamovanému jednání došlo, kdo a jak se mohl dopustit trestného činu, co způsobil. Pokud neznáte jméno policisty nebo strážníka, který měl trestný čin spáchat, ani jeho identifikační číslo, nevadí, trestní oznámení můžete podat i na neznámého pachatele. Pokud ale některý takový identifikační údaj znáte, určitě na něj ve svém oznámení nezapomeňte. I popis podoby, hlasu nebo třeba nějakého charakteristického tělesného znaku může pomoci.

Nemáte povinnost dokazovat údaje, které uvedete ve svém trestním oznámení. Samozřejmě se předpokládá, že neuvedete nepravdivé údaje, jinak by totiž trestní postih mohl hrozit pro změnu vám. Pokud ale máte například lékařskou zprávu, která potvrzuje vaše zranění způsobené při údajném trestném činu, určitě ji přiložte, pokud můžete. Stejně tak třeba fotografie z místa činu nebo jiné nahrávky a další důkazy, které dosvědčují vaše tvrzení a které mohou Generální inspekci nebo policii usnadnit její šetření.

Pokud chcete vědět, jak s vaším trestním oznámení příslušné orgány naloží, tak to v něm výslovně uveďte. Požádejte, aby vás vyrozuměli o učiněných opatřeních. V takovém případě vás příslušné orgány musí o svém postupu a jeho výsledku informovat do jednoho měsíce. V této situaci samozřejmě nemůžete podat anonymní trestní oznámení, ale naopak v něm musíte uvést i své jméno a adresu, na kterou vám má příslušný orgán vyrozumění zaslat.

Když podáváte trestní oznámení písemně, má to tu výhodu, že si vše dopředu můžete rozmyslet a zkontrolovat si, že jste na nic nezapomněli. Pokud oznamujete trestný čin přímo u příslušného orgánu, nemáte sice tolik času na rozmyšlenou, ale státní zástupce, příslušník Generální inspekce nebo policista se vás sami mohou zeptat na potřebné podrobnosti. A samozřejmě vám nic nebrání v tom, abyste své oznámení dodatečně doplnili, respektive upravili.

Komu adresovat trestní oznámení

Trestní oznámení na policistu adresujte nejlépe Generální inspekci, případně státnímu zastupitelství. Zašlete ho pokud možno na příslušné pracoviště Generální inspekce nebo obvodní státní zastupitelství podle toho, kde k činu došlo. Ovšem i když jej pošlete na jiné pracoviště Generální inspekce nebo jiné obvodní státní zastupitelství, případně na některé krajské, vrchní nebo Nejvyšší státní zastupitelství, nic se neděje, tyto orgány vaše oznámení příslušnému orgánu postoupí. To platí i v případě, že trestní oznámení na policistu podáte přímo na Policii ČR.

Trestní oznámení na strážníka adresujte příslušnému orgánu Policie ČR nebo (obvodnímu) státnímu zastupitelství. Pokud byste nevěděli, kterému orgánu přesně máte oznámení poslat, nevadí, platí i zde to, co bylo uvedeno v předchozím odstavci. Vaše oznámení bude postoupeno příslušnému orgánu.

Trestní oznámení samozřejmě můžete poslat jak Generální inspekci nebo Policii ČR, tak státnímu zastupitelství - abyste měli jistotu, že se třeba nikde cestou "neztratí".

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 30.1.2012