Policisté na fotbale

Od roku 2009 už primární zodpovědnost za bezpečnost na fotbalových stadionech nespočívá na Policii ČR, ale na pořadatelích. Ti sami by se měli starat o to, aby během utkání mezi diváky nedocházelo k protiprávní, nebo dokonce trestné činnosti. Za tím účelem zřizují tzv. pořadatelskou službu, jejíž členové mají dohlížet na divácky nekonfliktní průběh zápasů.

Na druhou stranu tato změna neznamená, že by Policie ČR ze sportovních zápasů zmizela úplně. Pořadatelská služba nemá - a nemůže mít - taková oprávnění jako policisté a plní jiné úkoly; proto by mělo docházet ke spolupráci pořadatelů s policisty, případně i se strážníky.

Role policie

Během sportovních utkání se policie má aktivizovat, až v případě, že se situace na stadioně pořadatelské službě "vymkne" zpod kontroly. Tedy až v případě, kdy pořadatelská služba sama nadále nezvládá zajistit nenásilný průběh zápasu mezi diváky. Tehdy přichází čas na policejní zásah. Policisté zasahují:

  • na základě žádosti provozovatele stadionu, kterému se nedaří zklidnit situaci,
  • i bez žádosti provozovatele, pokud dochází k závažnému ohrožování bezpečnosti osob a majetku a provozovatel sám není schopen tuto situaci zvládnout. V takovém případě ale provozovatel musí hradit náklady na policejní zásah.

Kromě toho bývají zejména na rizikovějších utkáních přítomni i speciální policisté v civilu, tzv. spotteři. Ti se zvlášť zaměřují na problematiku diváckého násilí, a proto mohou pomoci zabránit, aby na stadioně došlo k trestným činům.

Policisté se dále starají o dodržování veřejného pořádku a bezpečnost osob i majetku také mimo stadion. A to jak v průběhu zápasu, tak před jeho začátkem a po jeho skončení. Tam pořadatelská služba nedosáhne. V některých případech - při divácky "rozbušnějších" zápasech - policie dokonce zabezpečuje pokojný průběh celé cesty fanoušků hostujícího týmu na zápas (a zpět) - dohlíží ve vlacích, metru nebo v jiných prostředcích hromadné dopravy.

Spolupráce pořadatelské služby a policie se může projevovat i v dalších ohledech: vzájemná výměna důležitých informací, účast policie při proškolování pořadatelské služby, atd.

 

Na zajišťování bezpečnosti při sportovních utkáních se ale kromě pořadatelské služby a Policie ČR může podílet i obecní policie. Mezi její hlavní úkoly se totiž řadí dohled nad veřejným pořádkem v obci, sportovní utkání nevyjímaje. Navíc spousta fanoušků pochází přímo z domovských měst svých klubů, a proto je místní strážníci znají často lépe než celostátní policisté. Strážníci tak mohou spíše odhalit "problémové" fanoušky, kteří na stadion nepřišli za sportem, ale za násilím.

poslední aktualizace: 17.1.2012