Policisté na silnicích

Mezi typické úkoly policie i obecní policie se řadí také dohled nad provozem na silnicích a jiných pozemních komunikacích. V rámci této činnosti mají policisté i strážníci různá oprávnění, například:

  • zastavit vozidlo,
  • provést prohlídku vozidla,
  • zabránit řidiči v jízdě prostřednictvím tzv. botičky nebo odtažení vozidla,
  • vyzvat řidiče k předložení potřebných dokladů,
  • zadržet řidičský průkaz řidiče,
  • řídit provoz na silnici pomocí určených pokynů,
  • a mnohá další.

Všechny tyto pravomoci ovšem mohou vykonávat pouze policisté, kteří jsou ve služebním stejnokroji (uniformě).

Strážníci, jako většinou, ani zde nemají tak široké pravomoci jako policisté. Strážníkům nepřísluší všechna oprávnění, která jsou vypočtená výše - například mohou kontrolovat vaše doklady, ale nemohou zadržet váš řidičský průkaz. Každopádně při této činnosti na sobě, podobně jako policisté, i strážníci musí mít svou uniformu obecní policie.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.1.2012