Pomoc obětem domácího násilí

Mezi základní úkoly policie patří mimo jiné ochrana bezpečnosti osob a předcházení trestné činnosti. Proto by policisté v situacích domácího násilí měli být chápáni jako partneři a ochránci obětí domácího násilí. Mohou se postarat především o fyzickou ochranu oběti, a to zejména prostřednictvím insitutu vykázání. Navíc pokud by se ze strany pachatele domácího násilí mohlo jednat o trestný čin, tak policisté začnou celou věc prověřovat v rámci trestního řízení. Policisté navíc mohou obětem poradit i s tím, kam se obrátit pro odbornou psychickou nebo právní pomoc.

Vykázání

Policisté mohou vykázat osobu z jejího bytu nebo domu, když hrozí, že napadne jinou osobu, se kterou společně žije. Útok, který hrozí, nemusí spočívat jen ve fyzickém násilí, ale například i v psychickém, sociálním či jiném násilí. Slovy zákona se musí jednat o "nebezpečný útok proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažný útok proti lidské důstojnosti". V takových případech potom - pokud policisté mají opravdu důvod předpokládat, že bez jejich zásahu by k takovému útoku došlo - mohou násilnou osobu vykázat.

Vykázání se vztahuje nejen na samotný byt či dům, ale i na jeho okolí. Přesný prostor vymezí policisté. Vykázáná osoba potom do těchto míst nesmí vstupovat (až na výjimky).

Policisté mohou násilnou osobu vykázat i v její nepřítomnosti, tj. když zrovna není doma, ale přesto hrozí, že po návratu domů svoji oběť napadne. V takovém případě potom policisté násilnou osobu o vykázání informují třeba tak, že na ni počkají před domem a oznámí jí to ústně, nechají jí vzkaz na dveřích bytu nebo domu apod.

Vykázání je jenom krátkodobé a jeho účelem není vyřešit situaci oběti domácího násilí. Spíš má obět ochránit před bezprostředním nebezpečím a poskynout jí prostor a klid pro rozvážení, co dál. Například podat žádost o rozvod, najít si jiné bydlení, podat trestní oznámení... Zkrátka svou situaci začít řešit.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 14.8.2013