Policista versus strážník

aneb kdo je kdo, když všichni vypadají podobně

O bezpečnost osob a jejich majetek a o udržování veřejného pořádku se v rámci státu mohou starat různé orgány a instituce veřejné správy. V našem pří­padě jsou jimi zejména Policie České republiky ("Policie ČR") a obecní (městská) policie. V některých případech mohou být postavení a pravomoci těchto orgánů poměrně odlišné. Projeďte si následující řádky a objevte alespoň základní rysy a rozdíly těchto dvou sborů.