"Speciální" policisté a podobné profese

Ve světě okolo nás se objevuje čím dál tím víc osob v uniformách. Je tak velmi lehké ztratit se v tom, kdo je vlastně kdo a kdo co může. Přitom bychom neměli rozlišovat jen mezi policisty a strážníky, ale i mezi dalšími muži a ženami v uniformách. Takové uniformované osoby mohou patřit - podobně jako policie - mezi státní orgány a úřední osoby.  To jsou například celníci. Stejně tak to ale mohou být třeba soukromé osoby, které samy poskytují různé bezpečnostní služby nebo pracují pro zaměstnavatele, který je poskytuje. Takové soukromé osoby ale zdaleka nemají tak široká oprávnění jako policisté nebo strážníci, naopak jejich postavení je podle práva rovné s tím vaším.

Na druhou stranu, kolem nás nejsou jen "ne-policisté", kteří nosí uniformy, ale i policisté, kteří naopak uniformu pravidelně nemají. To jsou tzv. tajní policisté a také policejní agenti.

Konečně mezi "speciálními" policisty, kteří vykonávají nějaké zvláštní funkce, musíme zmínit i antikonfliktní tým a jeho členy. S těmi se často můžete setkat například na "vyostřenějších" demonstracích.

poslední aktualizace: 3.1.2012