Souhlas pacienta se zákrokem

Požadavky na výkon policejního povolání stanovuje zákon.

Policista musí:

  • být občanem ČR,
  • být starší 18 let,
  • mít alespoň středoškolské vzdělání s maturitou,
  • být bezúhonný (tj. nedopustit se trestného jednání ani správního deliktu, jak určuje zákon, nebýt závislý na alkoholu apod.),
  • být fyzicky způsobilý (tělesně zdatný) k výkonu své služby, stejně jako způsobilý zdravotně a osobnostně (tedy po psychologické stránce),
  • nebýt členem politické strany ani hnutí,
  • nevykonávat výdělečnou činnost a nebýt ani zapojený do podnikání, jak vyžaduje zákon.

poslední aktualizace: 17.10.2008