Základní povinnosti policistů a strážníků

Přiměřený postup je takový, kdy policista nebo strážník zvažují všechny okolnosti situace, a podle toho se posléze rozhodují. Neaplikují slepě zákon nebo jedno jeho ustanovení, ale myslí i na to, aby nezpůsobili "víc škody než užitku" - například aby nepoužívali násilí víc, než je nutné. Mají se vyvarovat vzniku tzv. bezdůvodné újmy, tedy zbytečné újmy nebo škody. Samozřejmě se vždy musí pohybovat v mezích zákona; ten jim však většinou dává i určitý prostor pro uvážení, co je v konkrétní situaci nejlepší učinit, nebo naopak neučinit.

poslední aktualizace: 19.12.2011