Kdo tam pracuje

Občanští zaměstnanci mají užší pravomoci než policisté. Proto tam, kde zákon stanovuje, že něco činí policie, může takovou aktivitu vykonávat jak občanský zaměstnanec, tak policista. Často ale zákon výslovně určuje, že nějaké právo nebo povinnost náleží jen policistům. Takové činnosti pak občanští zaměstnanci vykonávat nemohou.

Například: Jen policisté mohou provádět zákroky - tedy používat i sílu, zbraně a donucovací prostředky - zatímco ostatní úkony mohou běžně vykonávat jak policisté, tak občanští zaměstnanci v pracovní době. Kupříkladu i policista, i občanský zaměstnanec s vámi mohou sepsat záznam o podání vysvětlení.

poslední aktualizace: 16.12.2011