Základní povinnosti policistů a strážníků

Povinnost zdvořilosti znamená, že by s vámi policisté i strážníci měli vždy jednat slušně, s úctou k vaší osobnosti, důstojnosti, cti. Neměli by vám například tykat a neměli by se chovat diskriminačně. Měli by respektovat rovnost všech lidí bez rozdílu.

Při takovém jednání totiž policisté a strážníci neprojevují úctu jen k vám, ale vlastně i ke svému povolání; podporují tak vážnost, důstojnost a respekt ve společnosti pro všechny své kolegy.

poslední aktualizace: 19.12.2011