Základní povinnosti policistů a strážníků

Povinnost poskytnout vám na požádání pomoc byla dříve stanovena jak pro policisty, tak pro strážníky. Dnes už ji policisté sice výslovně nemají, ale na druhou stranu se práce policie chápe jako služba veřejnosti, policisté mají povinnost zasáhnout, povinnost zdvořilosti i další. Z těch všech by bylo možné v konkrétní situaci dovodit i to, že vám policisté mají smysluplně pomoci. Jejich působení ve společnosti má být založeno na spolupráci s občany.

Naopak pro strážníky je povinnost poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá, pořád stanovena výslovně v zákoně. Nezáleží přitom, jestli o ni žádá občan jejich "domovské" obce nebo někdo jiný. Strážníci však samozřejmě ani při takovém pomáhání nesmí překračovat své pravomoci.

poslední aktualizace: 19.12.2011