Poučení pacienta o zákroku

Policisté a strážníci se v praxi často liší i vzhledem. Jejich nejjednodušším poznávacím znamením jsou jejich uniformy. Zatímco všichni policisté po celé republice mají předepsané jednotné uniformy, stejnokroje obecních policií se mohou lišit - například mohou používat různé barevné kombinace (černé, modré a žluté barvy).

Uniforma Policie ČR musí obsahovat:

  • velký státní znak ČR se slovem "POLICIE" na levém rukávu,
  • nápis "POLICIE" na levé straně hrudi nebo na zádech a
  • identifikační číslo policisty na levé straně hrudi - jedná se o šestimístné číslo, umístněné většinou na spodním okraji kovového symbolu policie na prsou policisty.

Uniforma strážníka obecní policie musí obsahovat:

  • odznak obecní policie s nápisem "OBECNÍ POLICIE" ("MĚSTSKÁ POLICIE") a velkým státním znakem ČR nebo znakem obce na pravé straně hrudi,
  • označení "OBECNÍ POLICIE" ("MĚSTSKÁ POLICIE") v horní části uniformy (vepředu nebo vzdadu) a
  • identifikační číslo strážníka na pravé straně hrudi pod odznakem obecní policie.

Strážníky můžete často poznat i podle toho, že na svých uniformách (čepicích) často mají tzv. šachovnicovou pásku.

Chcete-li se dozvědět více o způsobech, jak poznat policisty a strážníky a jak se tito prokazují, kliknětě zde.

poslední aktualizace: 16.10.2008