Základní povinnosti policistů a strážníků

Nejzákladnější pravidlo pro chování policistů a strážníků jako představitelů státní moci - oproti občanům - říká:

"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví."

A naopak pro občany platí: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."

To znamená, že vy jako občan se můžete chovat, jak chcete, pokud neporušujete zákon. Zákon tedy stanovuje meze pro vaše chování, které nesmíte překročit. Pro státní úřady, instituce a jiné orgány státu - včetně policistů nebo strážníků - ale platí úplný opak: mohou činit jen to, co jim zákon výslovně povolí a umožní. Každé jejich jednání jednání musí mít oporu v zákoně.

Tyto zásady jsou potvrzeny hned na úvod našich nejdůležitějších právních předpisů: Ústavy České republiky (čl. 2 odst. 3 a 4) a Listiny základních práv a svobod (čl. 2 odst. 2 a 3).

poslední aktualizace: 19.12.2011