Úkoly policie

Pokud se obec rozhodne nezřídit svou vlastní obecní policii, má několik možností:

  • Plněním úkolů obecní policie může pověřit některého zaměstnance obecního úřadu.
  • Může uzavřít dohodu s jinou obcí, aby obecní policie této jiné obce působila i v obci, která obecní policii nezřídila.
  • V některých záležitostech může požadovat i spolupráci po Policii ČR.

 

 

 

poslední aktualizace: 16.12.2011