Základní povinnosti policistů a strážníků

Policista musí zasáhnout - to znamená provést úkon, zákrok nebo jiné opatření - pokud dochází k narušování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti. Například pokud někdo ohrožuje jiné na ulici či podobně. Povinnost zasáhnout na policistu dopadá nejen, když je ve službě, ale někdy i když není. To platí v případech bezprostředního ohrožení majetku nebo života, zdraví nebo svobody nějaké osoby.

Podobnou povinnost zasáhnout má i strážník.

Na druhou stranu není možné po policistech (nebo strážnících) vyžadovat, aby zasahovali za každých okolností - například pokud provádějí nějaký důležitější úkol, pokud jsou zranění, pokud nemají potřebný výcvik, atd.

Povinnost zasáhnout se někdy označuje jako "povinnost (nebo zásada) iniciativy" či "iniciační povinnost".

poslední aktualizace: 19.12.2011