Policie ČR a obecní policie

Ano. Každá obec se může rozhodnout sama, jestli chce mít svoji obecní policii, nebo ne. O tom rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud si obec nezřídí svou "vlastní" obecní policii, může plněním jejích úkolů pověřit:

  • některého zaměstnance obecního úřadu nebo
  • obecní policii jiné obce, a to na základě dohody s touto jinou obcí.

Třetí možností je, aby starosta obce alespoň v některých záležitostech požádal o spolupráci přímo Policii ČR.

poslední aktualizace: 16.12.2011