Základní povinnosti policistů a strážníků

Policista vás má vždy poučit o důvodech úkonu, který vůči vám provádí - proč po vás něco žádá, proč vás k něčemu vyzývá. Když nějak zasahuje do vašich práv a svobod (například když vás zajišťuje, a tak omezuje vaši osobní svobodu), musí vás poučit i o vašich právech a povinnostech.

I strážník vás musí poučit o vašich právech a povinnostech, zasahuje-li do sféry vašich práv a svobod.

Takové poučení se provádí ještě předtím, než policista nebo strážník přistoupí k danému úkonu, o kterém vás poučují. Jenom výjimečně se stane, že vás není možné poučit předem, a tak se to provede dodatečně.

Nemělo by se ale stávat, aby policista nebo strážník poučení úplně vynechal nebo čekal, až se na něj případně zeptáte sami.

poslední aktualizace: 19.12.2011