Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

Kdo pracuje u Policie ČR

Úkoly policie ČR plní především policisté. Ti jsou ve služebním poměru ke státu a zákony jim přiznávají docela široké pravomoci k tomu, aby efektivně mohli vykonávat své povolání.

Na činnosti Policie ČR se ale kromě policistů podílejí i tzv. občanští zaměstnanci (zaměstnanci policie). Ti jsou na rozdíl od policistů v pracovním poměru ke státu, respektive Policii ČR a jejich pravomoci jsou užší. Často vykonávají různé pomocné, organizační, administrativní a technické úkoly - tedy tzv. kancelářské práce. Krom nich ale mohou vést třeba i správní řízení, která probíhají u Policie ČR.

Základní povinnosti podle zákona o Policii ČR platí jak pro policisty, tak pro občanské zaměstnance.

Kdo pracuje u obecní policie

V obecní policii pracují zaměstnanci trojího typu:

  • strážníci,
  • čekatelé a
  • ostatní zaměstnanci.

Všichni patří mezi zaměstnance obce. Strážníci z nich mají nejširší pravomoci, a tak některá práva a povinnosti stanovuje zákon jen pro ně. Naopak pro čekatele i ostatní zaměstnance platí práva a povinnosti, které jsou stanoveny obecní policii obecně.

A jak je poznat?

Policistu i strážníka můžete poznat podle různých indicií.

Policista se prokazuje:

  • uniformou (služebním stejnokrojem),
  • služebním průkazem nebo odznakem policie, případně
  • ústním prohlášením "policie".

Na uniformě i služebním průkazu nebo odznaku policisty musí být zřetelně viditelné jeho identifikační číslo.

Strážník se prokazuje podobně jako policista, tedy:

  • uniformou s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce,
  • průkazem obecní policie, případně
  • ústním prohlášením "obecní policie" ("městská policie").

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 2.1.2012