Policie ČR a obecní policie

Policii České republiky je nutné odlišovat od obecní policie. Příslušníci Policie ČR mají širší pravomoci než strážníci z obecní policie, a proto je v praxi dobré vědět, kdo je kdo a co po vás může chtít.

Policie ČR

Policie České republiky je „jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“ České republiky.

To znamená, že působí na území celé republiky, na rozdíl od obecní policie, a je pouze jedna pro celou republiku. Jejím úkolem je především ochrana vaší bezpečnosti a majetku, ochrana veřejného pořádku a prevence a vyšetřování trestných činů.

Při plnění těchto úkolů – pokud je to třeba – mohou policisté využívat i donucovací prostředky, jako jsou například pouta, obušky nebo různé hmaty a chvaty, nebo zbraň.

Policie ČR se někdy označuje taky jako „státní policie“ či pouze „policie“.

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce. Na rozdíl od Policie České republiky se obecní policie zřizuje v jednotlivých obcích a pro tyto obce.

Hlavním úkolem obecní policie je tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní policie nevyšetřuje trestné činy jako Policie ČR, i když se samozřejmě snaží trestným činům předcházet – typicky při svých pochůzkách. Obecní policie také odhaluje a prošetřuje některé přestupky a jiné správní delikty.

Za běžných okolností působí obecní policie vždy jenom ve své "domovské" obci, ne na území jiných obcí.

Pokud obecní policii zřídí město, nazývá se potom tento orgán „městská policie“.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 16.10.2012