Základní povinnosti policistů a strážníků

Policisté i strážníci patří mezi vykonavatele veřejné moci, a proto nemohou dělat, co se jim zrovna zamane. Naopak mohou dělat jen to, co jim zákon dovolí. Zákon jim přitom stanovuje spoustu konkrétních oprávnění i povinností, které jsou rozebrány v dalších článcích na tomto webu. Kromě toho jim však nařizuje i několik základních, obecných povinností, které policisté a strážníci musí dodržovat vždy, při plnění jakéhokoli úkolu.

Těmito povinnostmi jsou:

  • povinnost zdvořilosti,
  • povinnost zasáhnout (iniciativy),
  • povinnost přiměřenosti,
  • povinnost poučovací a
  • povinnost prokázat se.

Pro strážníky je navíc stanovená i obecná povinnost poskytnout pomoc.

Policisté se nadto musí řídit taky Etickým kodexem Policie České republiky. Ten patří mezi vnitřní předpisy Policie ČR a při jeho porušení se policisté mohou dopustit kázeňského přestupku.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.8.2013