Použití síly a omezení osobní svobody

aneb kdy vám policista může nasadit pouta nebo vás zadržet

Použití síly i omezení osobní svobody představují krajní prostředky, kterých policisté nebo strážníci mohou při své práci využít. Jejich práce se bez nich ale úplně neobejde: vždyť mezi jejich úkoly patří i předcházení trestným činům a jinému protiprávnímu jednání.

V každém případě by se ovšem k těmto prostředkům měli uchylovat spíše ve výjimečných případech, kdy nemohou jednat jinak - kdy by jiný postup byl neefektivní nebo neúčelný. Kromě zásady přiměřenosti navíc i v této oblasti platí samozřejmě také zásada zákonnosti: zákon vyjmenovává jak všechny způsoby omezení osobní svobody, tak všechny donucovací prostředky, které jsou policistům a strážníkům k dispozici. Policisté i strážníci se vždycky musí "vlézt" do takto stanovených mezí. Do vašich práv by podle situace měli zasáhnout s co nejmenší intenzitou a co nejhumánněji.