Soudní řešení

Zajistit vás může jenom policista, nikoliv strážník. Zajištění se používá jako prostředek ke krátkodobému omezení vaší osobní svobody, k tomu, aby vás policisté na nějakou dobu zastavili a vy jste jim neutekli, když se nejedná o trestní řízení. Policista vás může zajistit, když:

  • bezprostředně ohrožujete svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek,
  • v budově policie úmyslně znečišťujete nebo poškozujete majetek anebo slovně urážíte policistu nebo někoho jiného,
  • máte být předvedeni podle jiného právního předpisu,
  • jste při předvedení kladli odpor nebo se pokusili o útěk,
  • jste byli přistiženi při jednání, které má znaky správního deliktu nebo znaky trestného činu, ale vy nejste trestně odpovědní (například jste mladší 15 let), a policista má důvod se obávat, že budete v takovém protiprávním jednání pokračovat anebo znemožňovat objasnění věci,
  • jste utekli z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatřební nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence, nebo
  • jste nezletilí a je to nezbytné pro to, aby vás navrátili do péče rodičů nebo jiných zákonných zástupců.

Policista vás musí propustit hned, jakmile pominou důvody k vašemu zajištění, maximálně po 24 hodinách. Během zajištění vás mohou umístit i do policejní cely.

poslední aktualizace: 3.11.2008