Stížnosti

Zákon přesně vyjmenovává všechny donucovací prostředky, které jsou policistům k dispozici. Žádné jiné použít nemohou. Povolené donucovací prostředky zahrnují:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy,
 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 • obušek a jiný úderný prostředek,
 • vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky,
  vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně (například taser, vrhač sítí nebo flash ball),
 • zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,
 • vytlačování vozidlem, štítem, koněm,
 • služebního psa,
 • vodní stříkač,
 • zásahovou výbušku,
 • úder střelnou zbraní,
 • hrozbu namířenou střelnou zbraní,
 • varovný výstřel,
 • pouta,
 • prostředek k zamezení prostorové orientace (například kápě).

poslední aktualizace: 23.10.2008