Soudní řešení

Zadržení patří mezi úkony trestního řízení a může ho provést jenom policista. Navazuje na něj rozhodnutí o tom, jestli budete jako obvinění z trestného činu vzati do vazby nebo ne.

Policista vás může zadržet, jenom pokud:

  • jste obvinění ze spáchání konkrétního trestného činu, tedy už proti vám bylo zahájeno trestní stíhání, nebo
  • jste podezřelí ze spáchání trestného činu, i když jste ještě nebyli oficiálně obvinění, a vaše zadržení je naléhavé (například pokud jste byli přistiženi při spáchání trestného činu).

V obou případech můžete být zadrženi jen za podmínky, že existují důvody, pro které byste mohli být vzati do vazby. To znamená, že musí hrozit, že:

  • uprchnete nebo se budete skrývat, abyste se vyhnuli trestnímu stíhání,
  • budete působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jiné obviněné nebo jinak mařit objasňování podstatných skutečností, nebo
  • budete opakovat trestnou činnost, ze které jste podezřelí nebo obvinění, případně že dokončíte trestný čin, o který jste se pokusili nebo který jste připravovali.

Vaše zadržení musí policisté oznámit státnímu zástupci. Vás jako zadrženého vyslechnou a potom sepíší protokol o vašem zadržení, který pak i s dalšími podklady předají státnímu zástupci. Na základě těchto materiálů státní zástupce připraví návrh na vaše vzetí do vazby, který předá soudu. Pokud jste ještě nebyli formálně obviněni z trestného činu, policisté tak učiní a usnesení o zahájení trestního stíhání (tedy o vašem obvinění) předají státnímu zástupci spolu s již zmíněnými materiály.

Vaše zadržení může trvat maximálně 48 hodin. Počítá se od okamžiku, kdy byla vaše osobní svoboda omezena fakticky (například při zásahu policie, ne až od následného sepsání protokolu o zadržení na policejní stanici). Po uplynutí uvedené lhůty vás policie nebo státní zástupce musí buď propustit na svobodu, nebo předat soudu.

Soudce, který rozhoduje o návrhu na vzetí vazby, vás poté musí vyslechnout a o návrhu státního zástupce musí rozhodnout do 24 hodin od toho, kdy mu byl návrh doručen. Soudce rozhodne, že vás propouští na svobodu, nebo že půjdete do vazby. Abyste mohli být vzati do vazby, musí být splněny všechny podmínky, které zákon pro takové dlouhodobé omezení osobní svobody stanovuje. Soudce vás až na výjimky nemůže vzít do vazby, pokud jste obviněni ze spáchání "jen" drobnějšího trestného činu (nedbalostního trestného činu, za který hrozí maximálně trest 3 roky odnětí svobody, nebo úmyslného trestného činu, za který hrozí maximální trest 2 roky odnětí svobody).

Při překročení uvedených lhůt musíte být propuštěni na svobodu, nemůžete být vzati do vazby.

Pokud byste byli přistiženi přímo při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté, mohl by vaši osobní svobodu omezit kdokoli. Ale to jen za podmínky, že by to bylo nutné pro zjištění vaší totožnosti, pro zabránění vašemu útěku nebo pro zajištění důkazů. V takových případech by tedy mohl jednat i strážník. V každém případě by ale bylo nutné co nejrychleji informovat Policii ČR, aby si vás převzala.

poslední aktualizace: 3.11.2008