Soudní řešení

Předvedení se obecně používá nejčastěji v případech, kdy vás nějaký státní orgán vyzve, abyste se v určitý čas dostavili na určité místo (za určitým účelem), a vy bezdůvodně a bez omluvy neuposlechnete. Tehdy vás tento státní orgán může nechat předvést, aby zajistil vaši přítomnost, která je k jeho práci nezbytná. Vaše předvedení často zajišťuje Policie ČR, případně obecní policie. Takto policisté mohou předvést třeba svědka, který se vyhýbá svědecké výpovědi, k soudu.

Toto platí i pro Policii ČR jako státní orgán a pro obecní policii jako orgán obce. Pokud tak například policie nebo obecní policie projednává přestupek a vyzve vás, abyste se dostavili k jednání, ale vy se bezdůvodně nedostavíte, může vás napříště k jednání předvést. Kromě toho však podle zákona o Policii ČR můžete být na policejní stanici předvedeni, také když:

  • se na výzvu policie nedostavíte k podání vysvětlení, aniž byste pro to měli dostatečný důvod,
  • policista nemůže zjistit vaši totožnost na místě, kde se zrovna nacházíte, (vy ji nechcete nebo nemůžete prokázat) a tak vás předvede k provedení úkonů potřebných ke zjištění vaší totožnosti,
  • policista potřebuje získat některé vaše osobní údaje pro budoucí identifikaci (například otisky prstů) a není možné je získat na místě.

Předvedení vždycky musí trvat co nejkratší dobu. Pokud jste předvedeni, aby policisté zjistili vaši totožnost, můžete na policii strávit maximálně 24 hodin.

O předvedení se sepisuje úřední záznam.

Uvedená pravidla platí i pro obecní policii. Jen důvody pro vaše předvedení se podle zákona o obecní policii trochu odlišují. Strážník vás může předvést, když:

  • nevyhovíte jeho žádosti, abyste mu podali vysvětlení, a to bez dostatečného důvodu,
  • nechcete nebo nemůžete prokázat svou totožnost,
  • patříte mezi osoby pohřešované nebo hledané Policií ČR,
  • narušujete veřejný pořádek, ohrožujete život nebo zdraví svoje nebo jiných osob či ohrožujete majetek - a navíc tohoto nezanecháte ani po výzvě strážníka, který pak už nemá jinou možnost, jak vám v takovém jednání zabránit, než vás předvést,
  • o to obecní policii požádá příslušný orgán obce, pokud se bez omluvy jako svědek nebo účastník řízení nedostavíte k jednání před tímto orgánem.

Strážník vás předvede buď na služebnu Policie ČR (pokud je třeba zjistit vaši totožnost, pokud patříte mezi hledané nebo pohřešované osoby, pokud narušujete veřejný pořádek), nebo na své pracoviště (k podání vysvětlení), případně i jinam, například k přestupkové komisi na obecním úřadě.

poslední aktualizace: 23.10.2008