Soudní řešení

Zatčení patří mezi úkony trestního řízení, podobně jako zadržení. Zatknout vás může jenom policie, a jenom pokud soud vydá příkaz k zatčení. Příkaz obsahuje mimo jiné bližší podrobnosti o vaší osobě, aby vás policie mohla najít a poznat (a nesplést si vás s někým jiným), i stručný popis činu, který jste údajně spáchali. Soud rozhoduje na návrh státního zástupce nebo ze svého vlastního podnětu (pokud už probíhá řízení před soudem). Zatčeni můžete být, pouze pokud:

  • jste obviněni z trestného činu, tedy již bylo zahájeno trestní stíhání,
  • existuje důvod, pro který můžete být vzati do vazby (blíže viz zadržení), a
  • nelze vás jako obviněného předvolat, předvést ani zadržet a tak zajistit, aby vás orgány činné v trestním řízení mohly vyslechnout.

Jinak se zatčení podobá zadržení. Podstatný rozdíl je v tom, že policie vás musí předat soudu nejpozději už do 24 hodin od zatčení (ne do 48 hodin jako při zadržení). Soudce vás potom vyslechne a do 24 hodin od okamžiku, kdy vás policie dopravila na místo výslechu, rozhodne o vazbě. Buď vás propustí na svobodu, nebo vás vezme do vazby.

Při překročení uvedených lhůt musíte být propuštěni na svobodu, nemůžete být vzati do vazby.

 

poslední aktualizace: 3.11.2008