Mediace - mimosoudní řešení sporů

Ano. Pokud vaše osobní svoboda byla omezena zadržením, případně zatčením, máte ještě některá další práva - nad rámec těch, která byla uvedena výše.

Předně máte právo zvolit si vlastního obhájce a hovořit s ním o samotě, bez přítomnosti třetí osoby, a radit se s ním již v průběhu zadržení. Pokud byste si obhájce nemohli finančně dovolit sami, máte právo na to, aby vám ho ustanovili bezplatně nebo alespoň za sníženou odměnu. Máte dokonce právo požadovat, aby byl váš obhájce přítomný už při vašem výslechu na policii - policie by vám v tomto nemusela vyhovět, jedině pokud by váš obhájce nebyl k sehnání v rozumném čase. Zadržení totiž může trvat maximálně 48 hodin, proto si při něm policisté často nemohou dovolit žádné větší časové proluky.

poslední aktualizace: 2.9.2009