Způsoby omezení osobní svobody

Policisté mohou vaši osobní svobodu omezit několika způsoby:

  • předvedením na policejní stanici
  • připoutáním
  • zajištěním
  • zadržením
  • zatčením.

Naopak strážníci vás mohou jenom předvést na policejní stanici a připoutat; zajistit, zadržet ani zatknout vás nemohou.

Zatímco předvedení, připoutání a zajištění jsou upraveny zákonem o Policii ČR, respektive zákonem o obecní policii; zadržení i zatčení spadají do trestního řízení, a tak jsou upraveny v trestním řádu.

 

Omezení vaší osobní svobody, ať už k němu dochází jakkoli, vždycky představuje významný zásah do vaší osobnosti a do vašich základních práv a svobod. Proto při něm policisté i strážníci musí striktně dodržovat pravidla, která jim stanovují jak ústavní předpisy, tak zákony. Tato pravidla se často týkají:

  • důvodů, pro které je možné vaši osobní svobodu omezit,
  • doby, po kterou je možné ji omezit,
  • dalších podmínek pro průběh omezení vaší osobní svobody.

Za všech okolností je zakázáno, abyste byli mučeni nebo vystaveni krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 18.1.2012