Pravomoci policistů a strážníků

aneb co po vás může policista chtít?

Zákon o Policii ČR i zákon o obecní policii stanovuje pro policisty i strážníky mnoho konkrétních oprávnění i povinností. Ty jsou nezbytné pro efektivní výkon jejich funkcí. Při něm by policisté a strážníci měli s občany spolupracovat. Proto je důležité, aby jejich vzájemný vztah byl vyvážený, aby obě strany měly určitá práva i určité povinnosti. O povinnostech policistů a strážníků jsme pojednali jinde, teď přichází na řadu naopak jejich oprávnění.

Policisté i strážníci mají poměrně široké pravomoci (oprávnění), kterých mohou při své práci využívat; nesmí je ale zneužívat. Vždycky musí jednat v mezích zákonů a nesmí jednat svévolně, tedy podle toho, co je zrovna napadne.