Prokázání totožnosti

K prokázání totožnosti vás policista může vyzvat v těchto případech:

 • Jste podezřelí ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
 • Je od vás vyžadováno podání vysvětlení.
 • Odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby. Pozor, tento důvod bývá v praxi velice často zneužíván. Proto pokud se vám zdá, že jde jen o záminku, trvejte na tom, aby vám policista sdělil, které konkrétní hledané osobě se podobáte. Sami si to můžete ověřit na webových stránkách Policie ČR.
 • Zdržujete se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo pře­stupku, k požáru anebo jiné mimořádné události.
 • Oznamujete podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
 • Žádá o to nějaká jiná osoba, která ovšem na zjištění vaší totožnosti musí mít právní zájem. Stejně tak i tato osoba musí prokázat svou totožnost a samozřejmě osvědčit i svůj právní zájem, teprve potom jí Policie ČR může poskytnout zjištěné údaje. Právní zájem má třeba osoba, které jste způsobili nějakou škodu svým pro­tiprávním jednáním, nebo revizor, který v tramvaji narazí na „černého pasažéra“ bez dokladů.
 • Máte na místě veřejně přístupném zbraň a policie má důvod podezřívat vás nebo někoho jiného, že zbraně užijete k násilí nebo k pohrůžce násilím.
 • Máte být předvedeni na žádost příslušného orgánu podle jiného než policejního zákona (například na žádost soudu).
 • Zdržujete se v prostoru, o kterém má policie důvod předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího je k pobytu na území ČR.
 • Bezdůvodně se zdržujete v bezprostřední blízkosti prostoru, který je chráněn policií, nebo v místě, odkud byste mohli takový prostor účinně ohrozit.
 • Vstupujete do objektu nebo prostoru, který je chráněn policií, anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo pokud z takového objektu, prostoru nebo místa vycházíte.
 • Policista plní jiný úkol a prokázání vaší totožnosti je nezbytné k ochraně bezpeč­nosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. I tento důvod je formulovaný poměrně široce, a tak si i na něj dávejte pozor. Policisté by ho totiž snadno mohli zneužít.

poslední aktualizace: 9.1.2012