Osobní prohlídka

Vaši prohlídku může policista provést jenom v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může tak učinit:

  • před tím, než vás umístí do cely - aby se přesvědčil, jestli u sebe nemáte zbraň nebo jinou nebezpečnou věc;
  • pokud má být jinak omezena vaše osobní svoboda nebo proti vám směřuje policejní zákrok;
  • pokud má důvodné podezření, že u sebe máte věc důležitou pro trestní řízení;
  • pokud proti vám směřuje policejní úkon a hrozí, že budete klást odpor, a je podezření, že u sebe máte zbraň;
  • při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru - a vy tam vcházíte nebo odtud vycházíte;
  • při zajišťování bezpečnosti veřejné hromadné přepravy - aby zjistil, jestli u sebe nemáte věc, kterou byste mohli použít k útoku na takový dopravní prostředek;
  • při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby.

Osobní prohlídku může provést jenom osoba stejného pohlaví jako vy. Může při ní využívat přímé fyzické kontakty nebo vás "jen" pozorovat, a to i vaše odhaledné tělo. Osobní prohlídka zahrnuje také prohlídku vašeho oblečení a věcí, které máte zrovna u sebe.

O provedení prohlídky sepíše policista úřední záznam.

poslední aktualizace: 3.12.2012