Prokázání totožnosti

Výzva k prokázání vaší totožnosti je nepochybně jednou z nejčastějších, kterou můžete z policejních úst slyšet.

Prokázáním totožnosti se myslí zjištění vašeho jména a příjmení, data narození; popřípadě také adresy místa vašeho pobytu, rodného čísla a státní příslušnosti. Ne vždy je ale nutné uvádět všechny tyto údaje. Naopak je třeba postupovat přiměřeně a nezasahovat do vašich práv víc, než je nezbytné.

Také způsoby, jakými můžete výše uvedené údaje doložit, jsou různé. Nejčastěji se asi budete prokazovat svým občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Může se ale stát, že se policisté i spokojí i s tím, že se za vás zaručí někdo jiný, kdo vás zná a komu samozřejmě mohou věřit i oni.

K prokázání totožnosti vás policisté mohou vyzvat jedině v případech, které přesně stanovuje zákon. Vždy by vám navíc sami od sebe měli sdělit, jaký konkrétní důvod pro tuto výzvu uplatňují.

Toto vše platí i pro strážníky, kteří také mohou požadovat, abyste jim prokázali svou totožnost. Tento požadavek však ve srovnání s policisty mohou uplatnit v méně případech.

 

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 10.1.2012