Uposlechnutí výzvy

Povinnost uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka patří mezi základní nástroje, které umožňují reálné fungování policie a naplňování jejich funkcí (včetně ochrany života a majetku občanů). Kdyby je nikdo neposlouchal, byla by jejich práce zbytečná. Občané by naopak s policisty i strážníky měli ideálně spolupracovat, a to nejlépe dobrovolně, ne jen proto, že to mají stanovené zákonem.

Avšak pro všechny případy platí, že každý musí bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy, pokynu nebo žádosti policisty. Výjimka se vztahuje na situace, kdy nějaký právní předpis stanoví něco jiného. Například vás policista obecně může vyzvat k podání vysvětlení, ale vy máte za určitých okolností právo odmítnout - v takovém případě vás tedy policista k vysvětlení nutit nemůže.

Pokud byste odmítli uposlechnout policistovy výzvy (aniž byste na to ze zákona měli právo), může policista váš odpor překonat. Způsob, jakým by tak učinil, by závisel na konkrétních okolnostech - policista sice může použít i sílu, ale ne vždy je to nutné a přiměřené.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 3.1.2012