Základní pravidlo

Policisté patří mezi osoby, které vykonávají veřejnou moc, a proto i pro ně platí základní pravidlo, vyjádřené v Ústavě ČR: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon." Zákon pro policisty stanovuje jak oprávnění, tak povinnosti. Policisté ho při své činnosti musí respektovat, nemohou ho překračovat. Nemohou zneužívat svého postavení a osobovat si oprávnění, která jim podle zákona nenáleží. Svá oprávnění podle zákona si nemohou ani rozšiřovat nad meze, které jim stanoví zákon.

Výše uvedené se vztahuje i na strážníky.

K základním povinnostem policistů a strážníků viz také zde.

poslední aktualizace: 3.1.2012