19.4.2010Neprokázali svou totožnost, a tak byli podrobeni ponižujícímu zacházení

Dva bratři na ulici vylepovali plakáty na semafory. Přitom je přistihla policie, vyzvala k prokázání totožnosti, a když neuposlechli, odvezla je na stanici. Tam je policisté hrubě ponižovali i fyzicky napadli.


V únoru 2005 zajistila hlídka Policie ČR v Praze Jana a Josefa M. Podle ní se dopouštěli přestupku, když bez povolení vylepovali plakáty na semafory, navíc pak ještě odmítli prokázat svou totožnost. Odvezla tedy oba bratry na služebnu, kde je poté podrobila osobní prohlídce.

Nestandardní průběh osobní prohlídky i dalších úkonů

Nejednalo se však o standardní osobní prohlídku, když policisté oba muže bezdůvodně donutili svléknout se dohana a takto udělat několik dřepů. Celé situaci navíc přihlíželo více policistů.

Později při sepisování protokolu policisté ještě Jana M. přímo napadli: jeden z nich ho chytil za krk a udeřil s ním dvakrát o zeď. Tím mu způsobil zranění páteře a otřes mozku, pro které byl Jan M. čtrnáct dní v pracovní neschopnosti.

Podniknuté kroky:

  • podáno trestní oznámení
  • říjen 2006 – rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 potvrdil nezákonnost osobní prohlídky obou mužů i navazujícího jednání policistů.
  • podána žaloba na ochranu osobnosti proti České republice – Ministerstvo vnitra
  • prosinec 2008 – Městský soud v Praze žalobu rozsudkem zamítl; po podaní odvolání Vrchní soud v Praze v únoru 2010 tento rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu zpět
  • duben 2010 – Městský soud v Praze rozhodl, že žalovaná Česká republika má povinnost omluvit se oběma žalobcům za nezákonné a ponižující provedení osobní prohlídky a žalobci Janu M. také za násilné jednání, ke kterému v této situaci došlo. Dále má Česká republika zaplatit panu Janu M. odškodnění ve výši 30.000 Kč a panu Josefu M. odškodnění ve výši 10.000 Kč; ta část žaloby, která požadovala omluvu za neoprávněné zbavení osobní svobody, však byla zamítnuta
 

zpět na přehled článků