Michaela Kopalová

Michaela Kopalová působí v Lize od roku 2006. Po promoci na Právnické fakultě MU pracovala 2 roky jako právnička v organizaci IQ Roma servis. Současně spolupracovala s Ligou lidských práv na případech protiprávně sterilizovaných žen. V roce 2007 absolvovala vědecký pobyt na Institutu pro evropské, mezinárodní a srovnávací právo Právnické fakulty Univerzity ve Vídni.

V Lize se zabývala komplexní problematikou lidských práv ve zdravotnictví. Spolupracovala s několika zdravotnickými zařízeními na zvyšování standardů péče o pacienty v souladu s moderními evropskými a světovými trendy. V současnosti na mateřské dovolené.