Jiný správní delikt

Slovníček pojmů

Jiný správní delikt označuje jednání v rozporu se zákonem, kterého se mohou dopustit právnické osoby (například obchodní společnosti, občanská sdružení, obce či kraje) nebo fyzické osoby-podnikatelé (například živnostníci).

Jiné správní delikty jsou tak určitou obdobou přestupků pro tyto skupiny osob a stejně jako přestupky musí být i jiné správní delikty zákonem výslovně stanoveny. Naopak na rozdíl od přestupků nemusí být jiné správní delikty spáchány zaviněně, což znamená, že není důležité, jestli ten, kdo se jich dopustil, se takového jednání dopustit chtěl, nebo nechtěl, nebo jestli vůbec věděl, že se ho dopustit může. Za jiné správní delikty taky většinou hrozí mnohem vyšší pokuty než za přestupky.

zpět na přehled pojmů