Obecní (městská) policie

Slovníček pojmů

Obecní policie je orgánem obce. Na rozdíl od Policie České republiky, se obecní policie zřizuje v jednotlivých obcích a pro tyto obce.

Každá obec se může rozhodnout sama, jestli chce mít svoji obecní policii, nebo ne. O tom rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud se rozhodne obecní policii zřídit, pak tato obecní policie za běžných okolností působí jenom v této své „domovské“ obci.

Hlavním úkolem obecní policie je tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. To znamená, že obecní policie dohlíží na to, aby v obci byly dodržovány předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce), dopravní předpisy, aby tam lidé nedělali nepořádek nebo nějaké rozbroje mezi občany, a podobně. Obecní policie nevyšetřuje trestné činy jako Policie ČR, i když se samozřejmě snaží trestným činům předcházet – typicky při svých pochůzkách. Obecní policie také odhaluje a prošetřuje některé přestupky a jiné správní delikty.

Větší obce se většinou nazývají „města“, a jejich obecní policie se proto říká „městská policie“.

Postavení obecní policie je upraveno především v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

zpět na přehled pojmů